Technické dokumenty

VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH č. 04-CPR305-2016
DWU_Purios_ET_[SK].pdf

VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH č. 01-CPR305-2014
DWU_Purios_FR_[SK].pdf

VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH č. 03-CPR305-2014
DWU_Purios_H_[SK].pdf

VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH č. 02-CPR305-2014
DWU_Purios_HR_[SK].pdf

Technický list č. 15/2007 Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach č. 04-CPR305-2016
TDS_Purios_ET_03_[SK].pdf

Technický list č. 7/2007 Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach č. 01-CPR305-2014f
TDS_Purios_FR_[SK].pdf

Technický list č. 8/2007 Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach č. 03-CPR305-2014
TDS_Purios_H_[SK].pdf

Technický list č. 12/2017 Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach č. 02-CPR305-2014
TDS_Purios_HR_[SK].pdf

Technický list č. 22/2007
TDS_Purocyn_B_pl_[SK].pdf