logo

PUR pena – moderná izolácia?

Striekaná izolácia, tepelná izolácia, striekaná izolácia, izolačné materiály, izolmas, Malopoľsko, Slovensko, Nowy Sacz, Krakov, izolácia PUR penou, PUR pena, vstrekovanie PUR peny,

Tepelná izolácia budov zohráva kľúčovú úlohu pri šetrení energie, a tým aj pri starostlivosti o životné prostredie a znižovaní nákladov na vykurovanie. Jedným z najúčinnejších izolačných materiálov používaných v stavebníctve je polyuretánová (PUR) pena. V tomto článku sa bližšie pozrieme na PUR penu, jej vlastnosti, použitie pri tepelnej izolácii budov a jej vplyv na životné prostredie.

Čo je to PUR pena?

História

Polyuretánovú penu (PUR) vynašli v 30. rokoch 20. storočia nemeckí chemici Otto Bayer a Friedrich Woehler. Pôvodne sa používala na výrobu gumy, ale v 60. rokoch 20. storočia sa zistilo, že sa dá použiť ako vynikajúci izolačný materiál.

 

Štruktúra a vlastnosti

PUR pena vzniká reakciou medzi polyolmi (alkoholy s viacerými hydroxylovými skupinami) a izokyanátmi (chemické zlúčeniny obsahujúce izokyanátové skupiny). Tento proces vedie k vzniku materiálu s bunkovou štruktúrou, v ktorej sú uzavreté vzduchové bubliny.

 

 

Výrobný proces

Výrobný proces PUR peny sa uskutočňuje pomocou špeciálnych strojov, ktoré miešajú polyoly s izokyanátmi. Vzniká tak pena požadovanej konzistencie pripravená na aplikáciu.

Použitie PUR peny pri tepelnej izolácii budov

PUR pena sa široko používa na tepelnú izoláciu rôznych stavebných prvkov.

 

Strechy

Izolácia strechy z PUR peny je mimoriadne účinný spôsob ochrany budovy pred tepelnými stratami. Pena dokonale priľne k povrchu a eliminuje tepelné mosty.

 

 

Vonkajšie steny

Izolácia z PUR peny udržiava konštantnú teplotu vo vnútri budovy a chráni pred vlhkosťou a plesňami.

 

 

Stropy

Stropy možno tiež účinne izolovať pomocou PUR peny, čo pomáha znižovať náklady na vykurovanie.

 

 

Základy

Použitie PUR peny na izoláciu základov pomáha zabrániť tepelným stratám cez základy.

Výhody izolácie z PUR peny

Vysoká tepelná účinnosť

Vďaka svojej vynikajúcej bunkovej štruktúre má PUR pena veľmi nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti.

 

Vynikajúca priľnavosť k povrchu

Po aplikácii sa PUR pena rozpína tak, aby vyplnila všetky medzery a nerovnosti, čím sa eliminujú tepelné mosty.

 

 

Nízka spotreba materiálu

Izolácia z PUR peny si vyžaduje výrazne menej materiálu ako iné riešenia.

 

 

Odolnosť voči vlhkosti

PUR pena neabsorbuje vlhkosť, takže si zachováva svoje izolačné vlastnosti počas dlhej životnosti.

 

 

Dlhá životnosť

Izolácia z PUR peny je mimoriadne odolná a nedeformuje sa v priebehu času ani v dôsledku teplotných zmien.

Inštalácia a aplikácia PUR peny

Príprava povrchu

Pred aplikáciou PUR peny musí byť povrch suchý, čistý a bez uvoľnených častí.

 

Výber správneho typu peny

Na trhu sú dostupné rôzne typy PUR peny, ktoré vyhovujú rôznym podmienkam a typom izolácie.

 

Aplikácia peny

Penu možno aplikovať viacerými spôsobmi, napr. pomocou penovej pištole, ktorá umožňuje presné nanášanie materiálu.

 

Ochrana a konečná úprava

Po aplikácii PUR peny treba dbať na zabezpečenie primeranej ochrany, napr. nanesením ďalšej vrstvy omietky alebo farby.

Udržateľnosť a izolácia z PUR peny

Recyklácia a likvidácia

Zavedenie inovatívnych metód recyklácie PUR peny môže pomôcť minimalizovať vplyv na životné prostredie.

 

Vplyv na životné prostredie

PUR peny vyrobené z ekologických a udržateľných materiálov môžu byť šetrnejšie k životnému prostrediu.

Inovácie v oblasti izolácie z PUR peny

PUR pena s ekologickými materiálmi

Snaha o zníženie vplyvu na životné prostredie vedie výrobcov k používaniu nových ekologických zložiek.

 

Samoreparačné peny

Výskum nových technológií umožňuje vytvoriť PUR penu, ktorá dokáže sama opraviť akékoľvek poškodenie.

Zhrnutie

Polyuretánová (PUR) pena je univerzálny a účinný izolačný materiál, ktorý sa široko používa pri tepelnej izolácii budov. Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam, ako je vynikajúca priľnavosť k povrchu a vysoký tepelný výkon, je vynikajúcou alternatívou k tradičným izolačným materiálom. Kľúčové je však správne používanie a dodržiavanie odporúčaní výrobcu na zaistenie bezpečnosti a trvanlivosti izolácie.

Striekaná izolácia, tepelná izolácia, striekaná izolácia, izolačné materiály, izolmas, Malopoľsko, Slovensko, Nowy Sacz, Krakov, izolácia PUR penou, PUR pena, vstrekovanie PUR peny,
Izol Mas
Izol Mas

Izolácia PUR penou a fúkanie celulózy - Slovensko

Najnovší príspevok
Newsletter
Prihláste sa do nášho newslettera a získajte aktuálne informácie, novinky alebo prehľad.